Tummen ner för kapitalism

God morgon, kära läsare.

Min åsikt är att kapitalism orsakar – direkt eller indirekt – allt som är fel i världen. Kapitalism är det ekonomiska system som västvärlden ägnar sig åt och handlar i grund och botten om ägandeskap och ackumulation av kapital. Allting kretsar kring att samla på sig så mycket vinst/kapital som möjligt.

Det är ett system som automatiskt skapar en hierarki där någon blir vinnare (världsbanker, regeringar, storföretag) och någon annan måste bli förlorare (enskilda och grupper av privatpersoner i rika delar av världen, hela befolkningar i de fattigare delarna).

Hela vårt samhälle är uppbyggt för att upprätthålla kapitalismen. Våra skolor är till för att fostra lydiga samhällsmedborgare och arbetslinjen ser till att hålla folk på plats och fortsätta konsumera utan att ifrågasätta så mycket. Missförstå nu inte, utbildning och kunskap är bra som sådant, men är det verkligen nödvändigt att spendera den första fjärdedelen av livet i skolbänken?

Världselände

Hur många av de krig som världen har genomlidit orsakades av girighet efter naturresurser eller upprätthållande av kapitalistisk maktstatus?

Handlar rasism verkligen om okunskap och fördomar eller mer om att se till att länder/befolkningar klassas lägre i den hierarkiska pyramiden där någon måste vara på botten för att någon annan ska kunna vara på toppen?

Med handen på hjärtat, hur mycket av våra miljöproblem handlar om storskalig produktion och konsumtion?

Stressjukdomar

För att kapitalismen ska hållas levande måste en konstant konsumtion ske, därför måste folk jobba – gärna mer än de orkar. Medan ursprungsidén om utbildning och arbetslinjen säkert var bra, så har det kapitalistiska systemet sakta utvecklats till den katastrof det är idag.

Det finns rapporter om hur barn visar tecken på allvarlig och skadlig stress redan i förskolan och tidig skolålder och allt fler tonåringar mår psykiskt dåligt. Inte för att det är fel på barnen, men för att den börda som samhället kräver att vi alla ska bära är för tung.

Nej, kapitalismen får en stor tumme ner från mig. Ohållbart!