Jag är nog inte ensam om att ställa mig mycket kritisk och frågande till hur människor i allmänhet, och högt uppsatta politiker i synnerhet, kan välja att blunda för de klimatförändringar som trots allt är ett faktum. Vissa går till och med så långt att de förnekar dem helt.

I min blogg skriver jag om allt från politiska utspel, rapportering om nya klimatförändringar, nya rön om den globala uppvärmningen med mera. Hela situationen är så absurd att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta. Vi kan inte fortsätta blunda för den faktiska nedskräpningen och konstanta förstörelsen som upprätthålls av världskapitalismen.

Allas gemensamma ansvar

Om vi ska få någon som helst ordning på hela klimatfrågan måste vi börja med oss själva. Var och en av oss kan göra någonting, det behöver inte innebära att ändra hela sin livsstil. Även om det hade varit på sin plats många gånger. Man kan ju börja med att tänka över sin egen konsumtion – går det att dra ner på den och i så fall hur?

Ett par av de saker jag kommer att skriva en del om, och som jag anser är relativt enkla saker att påverka, är hur man reser, konsumerar och äter. Det här kan vi alla göra:

– Åk kollektivt

– Köp mindre plast

– Ät mindre kött

Politikernas ansvar

Om det stämmer som det sägs, att vi lever som om det fanns tre jordklot, måste det till drastiska förändringar. Det gäller oss alla, inte bara politiker eller andra högt uppsatta personer. Däremot kan det vara enklare för politikerna att påverka eftersom de har den position de har, men tyvärr finns det ett gäng i riksdagen som inte har där att göra, plus att USA:s högsta höns är en tupp utan hönsgård…

Av någon anledning anses det bättre att vara radikal än konservativ. Alla nyanser däremellan försvinner liksom. Min blogg kan säkert anses som radikal, men jag vill egentligen bara diskutera klimatfrågan.

Välkommen att haka på!